Skip to content

August 2, 2017

Aura Leisure & Libraries / Hamdden a Llyfrgelloedd Aura

1 August 2017

Dear Customer,

This year, you will experience changes in the way our leisure centres and libraries are operated. This includes a new company name, Aura.

You will see a new employee uniform, website, a new colour scheme and improvements to the appearance of our buildings and promotional materials. There will be changes to some of our current processes relating to the hire and payment of facilities.

Aura is a brand new charitable organisation owned by its employees and operated for the benefit of all local communities. We are committed to delivering high quality, customer-focused leisure, libraries & heritage services in a way that is financially viable and sustainable.

Flintshire County Council, which currently manages these buildings, believes that this new approach and outlook provides the best opportunity for these popular services to be retained and enhanced for residents both now and in the future.

We appreciate the continued support of our loyal customers and ask for your patience and understanding over the coming months as we make these necessary changes.

 

Please ask to speak to a member of the management team if you require any further information.

 

Yours sincerely,

 

Aura Leisure & Libraries

 

Eleni, byddwch yn gweld newidiadau yn y ffordd y mae ein canolfannau hamdden a llyfrgelloedd yn cael eu gweithredu. Bydd hyn yn cynnwys enw cwmni newydd, Aura.

Byddwch yn gweld iwnifform newydd i’r gweithwyr, gwefan newydd, cynllun lliw newydd a gwelliannau i ymddangosiad ein hadeiladau a deunyddiau hyrwyddol. Bydd newidiadau i rai o’n prosesau cyfredol sy’n berthnasol â hurio a thalu am gyfleusterau.

Aura yw sefydliad elusennol newydd sbon y mae ei weithwyr yn berchen arno, ac yn cael ei weithredu er budd yr holl gymunedau lleol. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel, hamdden sy’n canolbwyntio ar y cwsmer, llyfrgelloedd a gwasanaethau treftadaeth, mewn ffordd sydd yn ariannol hyfyw a chynaliadwy.

Mae Cyngor Sir Y Fflint, sydd yn rheoli’r adeiladu hyn ar hyn o bryd, yn credu bod y dull a rhagolwg newydd hwn yn rhoi’r cyfle gorau i gadw a gwella’r gwasanaethau poblogaidd hyn ar gyfer preswylwyr heddiw ac yn y dyfodol.

Rydym yn gwerthfawrogi’r gefnogaeth barhaus gan ein cwsmeriaid ffyddlon, ac yn gofyn i chi fod yn amyneddgar a deall y sefyllfa dros y misoedd nesaf tra byddwn yn gwneud y newidiadau angenrheidiol.

Gofynnwch i siarad ag aelod o’r tîm rheoli os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth.

Yn gywir,

Hamdden a Llyfrgelloedd Aura

 


 

 

Telephone: 01352 702430
Ffoniwch: 01352 702430

Visit www.aura.wales 
Ewch i  www.aura.cymru

   Like
Hoffi

 Follow us
Dilynwch ni


 

This email has been sent to you by Flintshire Leisure

To unsubscribe click here

 

Read more from Misc news or

Comments are closed.