Skip to content

NEWBL Tables – Current Season

          North East Wales Junior Badminton league
League Final Results 2016-17
  15th.Oct  5th Nov 26th Nov 7th Jan 21st.Jan 11th Feb 11th Mar.. TOTAL
League Points                
Connahs Quay A 2 4 4 4 4 4 4 26
Mold A 4 2 2 2 2 4 2 18
Mold B 2 2 2 2 0 ~ ~ 8
Connahs Quay B 0 ~ 0 ~ ~ ~ ~ 0
Christleton A ~ 0 ~ 0 ~ ~ 2 2
Castell Alun A ~ ~ ~ ~ 2 0 ~ 2
Llanferres A ~ ~ ~ ~ ~ 0 0 0
                 
Matches Won                
Connahs Quay A 1 2 2 2 2 2 2 13
Mold A 2 1 1 1 1 2 1 9
Mold B 1 1 1 1 0 ~ ~ 4
Connahs Quay B 0 ~ 0 ~ ~ ~ ~ 0
Christleton A ~ 0 ~ 0 ~ ~ 1 1
Castell Alun A ~ ~ ~ ~ 1 0 ~ 0
Llanferres A ~ ~ ~ ~ ~ 0 0 0
                 
Games Won                
Connahs Quay A 5 10 10 10 10 12 10 67
Mold A 11 8 8 8 9 11 8 63
Mold B 5 4 5 4 2 ~ ~ 20
Connahs Quay B 3 ~ 0 ~ ~ ~ ~ 3
Christleton A ~ 2 ~ 2 ~ ~ 5 9
Castell Alun A ~ ~ ~ ~ 4 0 ~ 4
Llanferres A ~ ~ ~ ~ ~ 1 1 2
                 
Points Won                
Connahs Quay A 130 150 145 151 140 156 152 1024
Mold A 155 129 138 141 137 149 125 974
Mold B 125 107 132 113 93 ~ ~ 570
Connahs Quay B 83 0 81 ~ ~ ~ ~ 164
Christleton A ~ 73 ~ 115 ~ ~ 110 298
Castell Alun A ~ ~ ~ ~ 114 67 ~ 181
Llanferres A ~ ~ ~ ~ ~ 80 73 153